free website creator download

PROIZVODNI ASORTIMAN
METEOR COMMERCE

Biljna proizvodnja -obuhvata gajenje svih važnijih ratarskih kulutra: pšenice, kukuruza, soje, suncokreta,ječma i šećerne repe. U proizvodnji se primenjuju sve neophodne agrotehničke mere i koristi se najsavremenija mehanizacija kao i sistemi za navodnjavanje koji pokrivaju 80% ovog poljoprivrednog zemljišta.

Program za Živinarstvo - obuhvata kompletnu paletu gotovih I dopunskih smesa za tov brojlera, odgoj I eksploataciju koka nosilja, odgoj I tov curaka. Postoji program za apoteke, I program za farme. Postoji u brasnastoj formi I paletirani program. Pakovanja su za apoteke 10kg, 25kg, a za farme 25kg I 50kg.

Program za Svinjarstvo - obuhvata kompletnu paletu gotovih I dopunskih smesa za odgoj prasadi, tov svinja, uzgoj suprasnih I krmaca u laktaciji. Postoji program za apoteke I program za farme. Postoji u brasnastoj formi I paletirani program.Pakovanja su za apoteke 10kg, 25kg, a za farme 25kg I 50kg.

Program za Govedarstvo - obuhvata kompletnu paletu gotovih I dopunskih smesa za odgoj teladi, tov junadi, uzgoj priplodnih junica, I krava u laktaciji.U svom sastavu ima jos I paletu gotovih smesa za ishranu jagnjadi, jaradi, ovaca I koza. Postoji u brasnastoj formi I paletirani program. Pakovanja su 10kg, 25kg I 40kg.

Program za Kućne ljubimce - obuhvata kompletnu paletu gotovih peletiranih smesa za odgoj i tov kunica, odgoj golubova, ishranu juznoamerickih cincila, i dr. Pakovanja su 10kg i 25kg.

BILJNA PROIZVODNJA:

Kompanije Meteor Commerce u svom vlasništvu poseduje I obradjuje približno 800ha poljoprivrenog zemljišta. Ovo poljoprivredno zemljište se nalazi na teritoriji zapadnobačkog okruga, odnosno na teritoriji Sombora, Stanišića, Ridjice i Kljajićeva.

POTPUNE SMEŠE ZA:

- STARTER za tov pilića I ( TP-1 Farma )
- STARTER za tov pilića II ( TP-2 Farma )
- STARTER za tov pilića III ( TP-3 Farma )
- Nosilje jaja za konzum I ( KN-Farma )
- piliće za priplod I ( PP-1 Farma )
- piliće za priplod II ( PP-2 Farma )
- piliće za priplod III ( PP-3 Farma )
- STARTER za tov pilića I ( TP-I 22% )

POTPUNA SMEŠA ZA:

- svinje u porastu, tovu od 25-60kg ( TS-1 )
- svinje u porastu, tovu od 60-100kg ( TS-2 )
- krmače dojare i neraste ( KD FARMA )
- Dopunska smesa SUPER za prasad ( P-SUPER 40% )
- Dopunska smesa SUPER za tovne svinje ( TS-SUPER 35% )
- prasad I do 15kg ( STARTER 20% )
- prasad II od 15-25kg (GROVER 18% )
- svinje u porastu I tovu od 25-60kg (TS-I 16%)
- svinje u porastu i tovu od 60-100kg (TS-II 14%)
- krmače dojare i neraste (KD 16%)

POTPUNA SMEŠA ZA:

- telad u porastu i tovu III od 100-250kg (T-III 16%)
- tov junadi I od 250-350kg (TG-I 14%)
- tov junadi II preko 350kg (TG-II 12%)
- krave muzare do 20l/dan mleka (KM-15%)
- krave muzare preko 20l/dan mleka (KM-18%)
- jagnjad i jarad u porastu i tovu I do 15kg (JJ-18%)
- jagnjad i jarad u porastu i tovu II od 15-30kg (JJ-16%)
- ovce i koze u laktaciji (OKL-16%)
- Dopunska smesa SUPER za tov junadi (JS-Super 30%)
- Dopunska smesa SUPER za krave muzare (KM-Super 30%)

POTPUNA SMEŠA ZA:

- mlade kunice I (KUN-16%)
- dojne zenke kunica (KUL-18%)
- mladj sarana (RS-35%)
- tov sarana (RS-20%)
- Univerzalna smesa za golubove (GO-15%)

ADRESA:
METEOR COMMERCE doo SOMBOR
Staparski Put bb
25000 Sombor

Tel/Fax:
025/432-400
025/448-916
025/448-917
info@meteorkomerc.com

ADRESA:
RTV SREĆE
Kralja Petra I 2
25000 Sombor
Tel: 
063/10-89-630
025/436-078
rtvsrece@gmail.com